រឿងនិទានខ្មែរ! រឿង ស្រ្តីតូច ល្អស្តាប់ណាស់(មានវីដេអូ)

រឿង ស្រ្តីតូច៖ នេះគឺជារឿងដែលកើកឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ គឺជារឿងរបស់បងប្អូនស្រីបួននាក់ មេត, ជោ, ប៊ឹត និង អេនី ពួកគេរសនៅភូមិតូចមួយក្នុងផ្ទះតូចមួយ។ឪពុក ម្តាយ ពួកគេក្រតែបងប្អូនពួកគេទាំងបួននាក់មិនដែលចង់បានអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេទេ។មេត នៅក្មេងស្រស់ស្អាតនិងមានប្រាជ្ញា ចំណែក ជោ មានចរឹកដូចប្រុសនិងចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ………..។ ស្តាប់រឿងទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Read more